AMELİYATSIZ MEME BÜYÜTME

AQUAFILLING® HAKKINDA

Estetik tıp alanında çalışan her doktorun, mesleki uygulamalarında, insan organizmasında kullanılması güvenli ve uyumlu olan ve uzun süreli sonuçlarla birlikte doğal bir görünüşü temin edecek olan bir üründen yararlanmaya çaba gösterir.

Aquafilling® (CE 1293), yukarıda belirtilen gereksinimlerin hepsini tam olarak karşılayan yumuşak doku dermal dolgu ürünüdür.

Aquafilling® sentetik lineer poliamide ait üç boyutlu uzamsal permoleküler yapı matrisinde kilitlenmiş normal zyolojik %0.9 sodyum klorür çözeltisi için bir depo olarak işlev gösteren hidro lik bir jeldir. Yapısı, karbonil ve amin grupları arasında ortaya çıkan çok sayıda hidrojen H-bağını temel alır. Çoklu aktif karbok-silik grupların varlığı polimer molekülüne artı yük verir ve yüksek hidro liklik ve suda çözünürlük kazandırır. Pozitif yükü sayesinde, jel hücre dışı matrisin çözünebilir ve negatif yüklü moleküllerini – kolajen ve elastin – çeker ve böylece, deride uzun süreli elastiklik ve dayanıklılık temin eder.

Bileşiminin insan vücudunun doğal bir maddesi olan sudan meydana geldiği için, Aquafilling® insan dokularıyla biyolojik olarak uyumludur. Aquafilling® yapısı sayesinde, herhangi bir komplikasyona neden olmaz. Yavaş bir biçimde çözunur ve yüksek güvenlik ve başka herhangi bir hyalüronik asit dermal dolgusuna kıyasla dört kata kadar daha fazla olan uzun süreli bir etkiyi temin eder.

AQUAFILLING TEDAVİ BÖLGELERİ

Aquafilling® aşağıdaki endikasyonlarda uygulanır:

 • Büyük kırışıklıkların düzeltilmesi
 • Çeşitli yüz bölgelerine hacim kazandırılması
 • Post travmatik sonuçların, iç yaraların düzeltilmesi
 • Kıkırdak ve kemik biçimlerinin düzeltilmesi (burun, çene, elmacık kemikleri)

TEDAVİ BÖLGELERİ

Hacimsel doldurma:

 • Nazolabial kırışıklıklar
 • Yüz hacminin yenilenmesi
 • Yanak kırışıklıkları ve şekillendirmesi
 • Burun düzeltme
 • Elmacık kemiği şekillendirme
 • Çene hattı şekillendirme
 • Çene büyütme
 • El üstü hacim uygulamaları

 

7 YILLIK ÇALIŞMAYLA SAĞLANAN AQUAILLING GÜVENLİĞİ

2005 ile 2011 arasındaki dönemde, “Medikap” kliniğinin plastik cerrahları yüz şekillendirme estetiği geçiren 312 hastalarını incelemiştir.

Aşağıdaki endikasyonlar söz konusu olmuştur:

Endikasyonlar

Hasta sayısı

Nazolabial kırışıklıklar

84

 

Perioral çizgiler

68

 

 

Kaş arası

76

 

 

Periorbital kırışıklıklar

112

 

 

Yanak ve elmacık kemiği bölgelerinde hacim kazandırıcı düzeltme

48

 

 

Yüz hemiatrosi

2

 

 

Girinti yaralarının düzeltilmesi

15

 

7 yıllık dönem sırasında, plastik cerrahlar yüzdeki yumuşak dokuların düzeltilmesinin sonuçlarını takip etmiştir. Uzun vadede herhangi bir ters etki veya herhangi bir jel migrasyonu olgusu gözlenmemiştir. Herhangi bir alerji veya kanserojen olgu rapor edilmemiştir. Bütün hastalar, üç yıla kadar devam eden este-tik etkiden memnun kalmıştır. Üç yıllık dönem sona erdiğinde, bazı hastalarda yüz şekillendirme estetiğine yönelik ek prosedürler gerçekleştirilmiştir

4 KAT DAHA UZUN ETKİLİ ve DOĞALLIK

Aquafilling®, yumuşak doku dermal dolgularıyla ilgili inançları değiştirmiştir. Etkinliği etkileyici olmanın da ötesindedir. Yüz bölgelerindeki sonuçlar üç yıla kadar bir süreyle devam etmektedir – başka herhangi bir hyalüronik asit dermal dolgusuna göre dört kata kadar daha uzun bir süre.

Aquafilling®, temelde sudan oluşan (�) zyolojik bir jeldir. Formülü sayesinde, dokuların doğallığını ve iç duyu ve doğal duygularla doğal bir uyumu temin eder.

YÜKSEK GÜVENLİK ve ELASTİKLİK

Aquafilling®, doğal bir maddeden - su - oluşan hidro lik bir jeldir. İnsan organizmasındaki güvenliği ve uyumluluğu, yavaş bozunması ve herhangi bir komp-likasyonun mevcut olmamasıyla doğrulanmaktadır. Vücut jeli emmekte ve jelin migrasyonu, herhangi bir en amasyon veya fragmantasyon söz konusu olmamakta ve enjeksiyon bölgesinde herhangi bir in ltrasyon meydana gelmemektedir. Diğer hyalüronik asit dermal dolguları enjekte edilirken sıklıkla gözlenen kızarıklık ve kabarma gibi yan etkiler, Aquafilling® jel enjekte edildik-ten sonra çok ender olarak görülmektedir.

Aquafilling® kolajen ve elastin moleküllerini çektiği için yüksek derecede elastik bir dermal dolgudur. Jelin yüksek elastikliği ince iğnelerin kullanımına olanak tanır ve enjeksi-yon sitesinde ön anestezi gerektirmez. Jel deri içine kolaylıkla akar ve kadın herhangi bir ağrı hissetmez. Prosedürün ardından, birey normal sosyal ve iş yaşamına dönebilir iyileşme süresi söz konusu değildir.

ETKİNLİĞİ ve DİĞER DOLGULARLA UYUM

Aquafilling®’in benzersiz formülü ve insan organizmasıyla biyolojik uyumluluğu doktorun şahane sonuçlar elde etmesine olanak tanıyor! Jelin uzun süreli sonuçları, bir kadının doktoru hyalüronik asit dermal dolgusunun kullanıldığı duruma göre dört kata kadar daha az sık ziyaret etmesini mümkün kılar. Sonuç olarak, birey zaman ve paradan tasarruf eder ve Aquafilling®’in harika etkileri-yle ilgili memnuniyetini sürdürür. Aquafilling®’i istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz! Aquafilling®, suda çözünebilir bir jel ve insan vücudunun normal bir maddesidir. Daha önce enjekte edilen diğer dermal dolgularla uyumludur. Yetersiz veya adım adım düzeltme durumunda, Aquafilling® aynı anatomik bölgeye uygulanabilir.

 

ESTETİK MÜDAHALE İHTİYAÇLARINA UYGUNLUK

 • Güvenli
 • Kanserojen değil
 • Teratojen değil
 • Göç edici özellikte değil
 • Bozunabilir
 • Fizyolojik

GÜVENLİKLE İLGİLİ HUSUSLAR

Aşağıdaki durumlarda yüz bölgelerine Aquafilling® enjeksiyonlarından kaçınılmalıdır; eğer kadın

 • hamile ise veya emziriyorsa
 • halen antikoagülan veya aspirin kullanıyorsa
 • deri enfeksiyonu veya enflamatuar hastalık geçirmekteyse
 • kalıcı implantları varsa
 • enfeksiyon ve alerjik hastalık geçirmekteyse
 • farklı etiyolojisi olan damar hastalıkları varsa.

Aquafilling® hidrojel ile yüz düzeltmesi sırasında, mukus yüzeylerde veya tükürük bezinde delik açılmasına izin verilmemektedir

Aquafilling® jel ile çalışılırken şu ÜÇ TEMEL KURALA uyulmalıdır:

 1. İntravasküler jel enjeksiyonundan kaçınınız
 2. Venöz pleksusa ve kavernöz bölgeye enjeksiyondan kaçınınız
 3. Hiper düzeltmeden kaçınınız.

AQUAFILLING ENJEKSİYON KURALLARI

Aquafilling® enjeksiyonları serti kalı bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Yüz şekilleri – kemik kırıkları veya deformasyonlar söz konusu olduğunda, periosteal tabaka ve üst hücre dokusu tabakalarının G-21-G-24 iğneleriyle doldurulması mümkündür.

Derideki delik vasıtasıyla iğnenin yüzeyi üzerindeki dış jel ekstraksiyonunun önlenmesi için, yumuşak dokular enjeksiyon sitesinde parmakla sıkıştırılmalıdır. Aquafilling® bölges-inin sınırlarına kadar hafif masaj – petrisaj – yapılmalıdır.

SIK SORULAN SORULAR

Aquafilling® jelin sonuçları ne kadar sonra görülebilir hale gelir?

Aquafilling® jel enjeksiyonunun sonuçları, prosedürden hemen sonra görülebilir.

Aquafilling® jel enjeksiyonunun sonuçları ne kadar süreyle devam eder?

Aquafilling® jel, başka herhangi bir hyalüronik dermal dolgudan dört kata kadar daha uzun ömürlüdür. Sonuçlar üç yıla kadar süreyle devam eder.

Mevcut herhangi bir yan etki var mı?

Kızarıklık veya kabarma gibi en yaygın yan etkiler, enjeksiyon sitesinde çok ender olarak görülür. Jelin migrasyonu, fragmantasyon veya sert bröz kapsül oluşumu ve enjeksiyon sitesi içinde en amasyon veya in ltrasyon söz konusu değildir.

Aquafilling® jel ile tedavi ağrılı mıdır?

Aquafilling® benzersiz formülü ve kolajen ve elastin moleküllerini çekme yeteneği sayesinde, yüksek derecede elastik bir jeldir. Jelin yüksek elastikliği ince iğnelerin kullanımına olanak tanır ve enjeksiyon sitesinde ön anestezi gerektirmez. Jel deri içine kolayca akar ve kadın herhangi bir ağrı hissetmez. Prosedür sonrasında normal sosyal ve iş yaşamına dönebilir – iyileşme süresi söz konusu değildir.

Aquafilling® jeli diğer dermal dolgulardan farklı kılan nedir?

Aquafilling® suda çözünür bir jeldir. Bileşimi sudan oluşur. Yavaş bir biçimde çozunur ve uzun süreli bir etki sağlar. Yüzdeki sonuçları üç yıla kadar – başka herhangi bir hyalüronik asit dermal dolgusuna kıyasla dört kata kadar daha uzun bir süre – devam eder. Benzersiz formülü sayesinde, Aquafilling® insan dokularıyla biyolojik olarak uyumludur. Doğal bir maddedir ve herhangi bir komplikasyona yol açmaz.

Aquafilling® diğer dermal dolgularla bir arada kullanılabilir mi?

Aquafilling®’i istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

Aquafilling®, suda çözünebilir bir jeldir ve daha önce enjekte edilen diğer dermal dolgularla uyumludur. Yetersiz veya adım adım düzeltme durumunda, Aquafilling® aynı anatomik bölg-eye uygulanabilir. Jelin migrasyonu, fragmantasyon veya sert bröz kapsül oluşumu ve enjek-siyon sitesi içinde en amasyon veya in ltrasyon söz konusu değildir.

Kadınlar hamilelik veya emzirme sırasında Aquafilling® uygulaması yaptırabilir mi?

Bu tür hastalar arasında Aquafilling® uygulamasıyla ilgili çalışma yapılmamıştır. Bu gibi durumlarda Aquafilling® enjeksiyonlarından kaçınılmalıdır.

Otoimmün hastalığı olan hastalar Aquafilling® uygulaması yaptırabilir mi?

Aquafilling® prosedürü uygulanan otoimmün hastalığı olan hasta sayısı azdır. Herhangi bir olumsuz veya istenmeyen etki gözlenmemiştir. Aquafilling® uygulaması yapılıp yapılamayacağı konusundaki kararı bir doktor vermelidir.

Lazer terapisi veya kimyasal peeling uygulaması almış hastalar Aquafilling® prosedürü yaptırabilir mi?

Bu kategorideki hastalar arasında Aqualling® uygulamasıyla ilgili deneyim fazla değildir. Negatif etki gözlenmemiştir. Aqualling® uygulaması yapılıp yapılamayacağı konusundaki kararı bir doktor vermelidir.

Bu yazı sizin için yararlı oldu mu?

DOKTORUNUZA
DANIŞIN

Lazer Liposuction ile Vücut Şekillendirme

Vücut şekillendirme operasyonlarında en son teknoloji olan lazer liposuction’la ilgili bilgiler.

Daha Fazla

Estetik cerrahiyle ilgili tüm bilgler ve gelişmeler YouTube videolarımızda. Takip etmek için YouTube sayfamıza abone olun!

ABONE OL

SIKÇA SORULAN SORULAR

KAFANIZA TAKILAN SORULARIN CEVABI BURADA

Estetik operasyon ve uygulamalara dair pek çok sorunun cevabını burada bulabilirsiniz.

Devamını Oku
HEMEN ARA